Защитен трикотажен плат ГАРД

Работата в много области на човешката дейност като съвременното военно дело, медицина, комуникации, сигурност, транспорт, енергетика, ИКТ и други, обикновено е под условията на високи електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които значително надвишават нормативно допустимите стандарти. Това налага търсене на ефективни методи и средства за противодействие и намаляване на въздействието на тези лъчения.

За много дейности в ежедневието ни е необходимо използването на защитен екран срещу ЕМЛ. Много често тези екрани се налага да бъдат изработени от меки и ефирни материи. Една възможност е да се приложат на практика постиженията на науката и технологиите, сред които и няколко развити технически и технологични продукта от текстилни платове. В структурата на текстилните платове са включени електрически проводими нишки. За тях се използват метални елементи, като сребро, мед, калай, бронз, злато и други. Има няколко проекта в света на платове с вградена метална нишка, които главно са тъкани платове.

Нашият проект включва производство на трикотажен плат с вградена метална нишка за защита срещу електромагнитна радиация (ЕМР). Нарекли сме този защитен трикотажен плат “ГАРД”. За технологията на производството му има регистрирано в патентното ведомство полезен модел.
Платът ГАРД има висока степен на затихване/отразяване на електромагнитната енергия, което е основното му свойство, но се отличава и с много допълнителни достойнства, които го правят конкурентен и атрактивен, като например драпируема способност (ефирност), мекота, гъвкавост, сила, устойчивост на външни влияния и добри физиологични и хигиенни свойства. Резултатите от лабораторни изследвания на мостри от плат ГАРД показват, че степента на затихване/отразяване за различните честоти варира от 40 dB до над 70 dB. Нашата тъкан притежава екранираща способност, когато вълните са с поляризация успоредна на вложената метална нишка над 60 dB (1 000 000 пъти). За получаване на по-голямо затихване/отразяване във всички направления може да се приложи двоен екран, като двата слоя от плата се разполагат перпендикулярно един върху друг.

 

Технически характеристики:

 • Ширина на плата: 1700 мм
 • Материал: 50% ПЕС / 50% Cu&Sn
  • Текстилна основа - ПЕС 83 dtex или материал по избор
  • Метална нишка - 0,050 мм Cu&Sn
 • Цвят: бял или черен (опция цвят по избор)
 • Тегло: 120 - 150 гр/м2
 • Затихване/отразяване (защитни свойства):
  • 40-70 dB (99,99%-99,99999%) при честоти 30 MHz - 3000 MHz
  • 30-40 dB (99,9%-99,99%) при честоти 3000 MHz - 18000 MHz
 • В 1 кг се съдържат 8 м±5% или 5 линейни метра ±7%