НОРМАТИВНА БАЗА

ДИРЕКТИВА 2013/35/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС, относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците при рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

Лабораторни изследвания на затихващите и екраниращи свойства на плат ГАРД:

  

 

Лабораторни изследвания на физикомеханичните и физикохимичните свойства на плат ГАРД: