Лабораторни изследвания на затихващите/отразяващите свойства на плат ГАРД:

  

 

Лабораторни изследвания на физикомеханичните и физикохимичните свойства на плат ГАРД: