ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 Защитен трикотажен плат ГАРД със своите изключителни характеристики има различни области на приложение:

ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ НА РАБОТА И В ДОМА

 • Защитни работни облекла и охрана на труда
 • Защитни индивидуални предпазни средства – шапки, забрадки, бодита, тениски, престилки и други
 • Защитни екрани - пердета, завеси, паравани, щори, балдахини, спални завивки, постелки и други
 • Опаковъчни материали

           

ВОЕННО ДЕЛО

 • Защитни костюми и индивидуални предпазни средства
 • Екраниране на командни центрове и посолства (ограничено приложение)
 • Палатки, прегради, паравани (ограничено приложение)
 • Опаковъчни материали (ограничено приложение)

МЕДИЦИНА

 • Защитни средства за сърдечно болни, бременни жени и други
 • Защитни работни облекла за персонала
 • Защитни паравани и завеси в кабинети за физиотерапия, ядрено-магнитен резонанс и други
 • Екраниране на чувствителнo на ЕМЛ лекарства
 • Екраниране на чувствителнo на ЕМЛ медицинско оборудване
 • Екраниране на операционни и интензивни отделения (ограничено приложение)

СИГУРНОСТ, защита на данни, антишпионаж, TEMPEST

 • Защитни работни облекла за персонала
 • Защита и екраниране на офис помещения (ограничено приложение)
 • Защита на информационни системи и ИТ инфраструктури (ограничено приложение)

ЕНЕРГЕТИКА

 • Защитни облекла и аксесоари за защита на работещи в енергетиката
 • Екраниране и защита на сгради и съоръжения (ограничено приложение)

СТРОИТЕЛСТВО

 • Екраниране на сгради и помещения от проникване на електромагнитна радиация (ограничено приложение)

 

СФЕРИ И ЗОНИ В РИСК от електромагнитна радиация (ЕМР):

 • Индукционно нагряване на метали
 • Диелектрично нагряване в производството на пластмаси, мебелна и дървообработваща промишленост
 • Обслужване на телевизионни предаватели, радиорелейни станции, радиопредаване
 • Радионавигация, радиолокация (авиация, военно дело, геодезия, астрономия, метеорология, борба с градушки и други)
 • Обслужване на мобилни обекти или системи и сателитни комуникации
 • ВЧ телефонни централи
 • Радиочестотни генератори
 • Авиационна индустрия, корабостроителна индустрия и машино