ПРОДУКТИ С ПЛАТ ГАРД МОЖЕ ДА ПОРЪЧАТЕ ОТ НАШИТЕ ПАРТНОРИ VG-GUARD https://vg-guard.com/produkti/

 

ПЛАТ ГАРД НАЙ-ЧЕСТО СЕ ПРИЛАГА КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЛОЙ В РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ (ЕМР/ЕМП) НА РАБОТА И В ДОМА

 • Защитни индивидуални предпазни средства – бельо, бодита, тениски, престилки, шапки, забрадки и други
 • Защитни екрани - спални завивки, постелки, балдахини, паравани, пердета, завеси и други
 • Защитни работни облекла за охрана на труда
 • Опаковъчни материали

           

МЕДИЦИНА    

 • Защитни средства за бременни жени, сърдечно болни и други
 • Защитни работни облекла за персонала
 • Защитни паравани и завеси в кабинети за физиотерапия, ядрено-магнитен резонанс и други
 • Екраниране на чувствителни на ЕМП лекарства
 • Екраниране на чувствителнo на ЕМП медицинско оборудване
 • Екраниране на операционни и интензивни отделения (ограничено приложение)

ВОЕННО ДЕЛО

 • Защитни костюми и индивидуални предпазни средства
 • Екраниране на командни центрове и посолства (ограничено приложение)
 • Паравани, прегради, палатки (ограничено приложение)
 • Опаковъчни материали (ограничено приложение)

СИГУРНОСТ, защита на данни, антишпионаж, TEMPEST

 • Защитни работни облекла за персонала
 • Защита и екраниране на офис помещения (ограничено приложение)
 • Защита на информационни системи и ИТ инфраструктури (ограничено приложение)

ЕНЕРГЕТИКА

 • Защитни облекла и аксесоари за защита на работещи в енергетиката
 • Екраниране и защита на сгради и съоръжения (ограничено приложение)

СТРОИТЕЛСТВО

 • Екраниране на сгради и помещения от проникване на електромагнитна радиация (ограничено приложение)

 

СФЕРИ И ЗОНИ В РИСК от електромагнитна радиация (ЕМР/ЕМП):

 • В дома и бита
 • Обслужване на мобилни обекти или системи и сателитни комуникации
 • Обслужване на телевизионни предаватели, радиорелейни станции, радиопредаване
 • Физиотерапия, ядрено-магнитен резонанс и други
 • Радионавигация, радиолокация (авиация, военно дело, геодезия, астрономия, метеорология, борба с градушки и други)
 • Радиочестотни генератори, ВЧ телефонни централи
 • Авиационна индустрия, корабостроителна индустрия и машиностроене
 • Индукционно нагряване на метали
 • Диелектрично нагряване в производството на пластмаси, мебелна и дървообработваща промишленост